Welkom…

“Yaadha Yaadha hi dharmasya
glanir bhavati bharata
abhyutthananam adharmasya
tadatmanam srjami aham,,

“Wanneer aan gerechtigheid wordt getornd waardoor onrecht toeneemt, dan zal ik reïncarneren om orde op zaken te stellen,,

De Radha Krishna Mandir Amsterdam zorgt in het bijzonder voor het overbrengen van kennis door middel van Parvachan (lezingen), onderwijs in Hindi, Yoga, voorlichting aan leerlingen van basisscholen en VWO, het organiseren van meerdaagse gebedsdiensten, de vaste zondag- en dinsdagdiensten en de zorg tot aan huis.

De boodschap van deze activitieiten is kernachtig vervat in het doel van de Stichting Shri Sanatan Dharma Amsterdam waarvan de Radha Krishna Mandir Amsterdam onderdeel van is, om door de toepassing van de Sanatan Dharma te komen tot een spiritueel en gelukkig mens, die tenslotte wordt opgenomen in het hiernamaals, in het Rijk van de Schepper van leven en materie.

Posted in Overig | Comments Off

Foto impressie Maha Shivratri in de mandir

shivratri
shivratri
shivratri
shivratri
shivratri

Posted in Overig | Leave a comment

Hindoestaanse feestdagen 2014

Onderstaand ziet u een lijst met de Hindoestaanse gedenkdagen in 2014.
De gedenkdagen die in de mandir gevierd worden ziet u in een dikke lettertype en voor details en tijden kunt u terecht bij de agenda

Basant Panchamie 04 februari
Maha Shivratri 27 februari
Holika Dahan 16 maart
Holika Phagwa 17 maart
Durga Sitala Puja 14 maart
Navratan 31 maart t/m 08 april
Ramnavmi 08 april
Hanuman Jayanti 15 april
Milan Ka Dien 05 juni
Naag Panchamie 01 augustus
Raksha Bandhan 10 augustus
Krishna Djanam Astmi 17 augustus
Shri Genesha Caturthi 29 augustus
Pitrepaksh 09 september t/m 24 september
Navratan 25 september t/m 02 oktober
Saraswati Pudja 01 oktober
Widjai Dasmie 04 oktober
Karwha Cauth 11 oktober
Divali- puja 23 oktober
Govardhan -Puja 24 oktober
Ganga Nahan 06 november
Geeta Jayanti 02 december
Makar-Sankranti 14 januari

Posted in Hindoestaanse Feestdagen | Leave a comment

Hindoestaanse Feestdagen

Dit zijn de Hindoestaanse feestdagen voor 2013. De mandir organiseert speciale diensten voor sommige feestdagen. Voor een overzicht van deze activiteiten kunt u kijken in de agenda.

Basant Panchami           –   15 Februari
Maha Shivratri               –   10 Maart
Holika Dahan                  – 26 Maart
Holi Phagwa                    – 27 Maart
Navratan                         –   11 April t/m 20 April
Ramnavmi                      –  20  April
Hanuman Jayanti          – 25  April
Milan ka dien                 –   05  Juni
Naag Panchamie           –   11  Augustus
Raksha Bandhan           –  21 Augustus
Krishna Djanam Astmi – 28 Augustus
Ganesh Chaturthi         –   9  September
Pitrepaksh                     – 19 September t/m 04 October
Navratan                       – 5 Oktober t/m 13 Oktober
Sarasvati Puja              –   11 Oktober
Vidjai Dasmi                 –   14 Oktober
Karwa Cauth                – 22 Oktober
Divali Puja                    – 03 November
Govardhan Puja          – 04 November
Ganga Nahan              – 17 November
Geeta Jayanti             –  13  December

Posted in Hindoestaanse Feestdagen | Leave a comment

Ganesha Chaturthi

Ganesha Chaturthi

Ganesha Chaturthi

Op de vierde (caturthí) dag van de maand bhádon (aug/sept) tijdens de shukla paksha(lichte maandhelft) wordt de geboortedag van Ganesha herdacht. Ganesha (de olifantengod) wordt gezien als de god van wijsheid, geluk, voorspoed en verwijderaar van obstakels. Daarom wordt hij altijd aangeroepen bij het begin van elke belangrijke  daad. Ganesha heeft het lichaam van een korte, dikke man met een overduidelijke buik, vier handen en het hoofd van een olifant. Zijn rijtuig is de muis.

Elk deel van zijn mythische vorm heeft een betekenis:

Het olifantenhoofd: het verkrijgen van kennis door te luisteren.

Zijn grote oren: stellen hem in staat om alles te horen.

De slurf: de perfectie en de imperfectie van de wereld. Het staat voor lichamelijke en geestelijke kracht.

De grote buik: de kracht om alles aan te kunnen (“te verteren”) wat het leven en de wereld met zich meebrengen.

De muis: symbool van snelheid, verlangen, rijkdom en verwijderaar van obstakels.

De vier handen: in een hand houdt hij een parashu (bijl) om obstakels weg te halen en een ankush (prikstok) om zijn toegewijde op het pad van de dharma te houden. De strik symboliseert zijn controle over de dood. Zijn onderste linkerhand heeft zoete spijsoffer, die de beloning van devotie vertegenwoordigt en met zijn onderste rechterhand zegent hij zijn devoten.

De legende van het olifantenhoofd van Ganesha.

Volgens een van de legenden schiep Párvatí, de vrouw van Shiva, uit schilfers van haar lichaam een jongen en ze gaf haar zoon Ganesha de opdracht om op de wacht te staan, terwijl zij ging baden in de rivier. Intussen kwam Shiva terug, maar werd tegengehouden door Ganesha. Ganesha wist niet, dat Shiva zijn vader was en andersom. Shiva werd woedend en een gevecht van enkele uren hakte Shiva zijn hoofd af.

Toen Párvatí uit de rivier kwam en haar zoon zonder hoofd aantrof, werd ze kwaad. Shiva beloofde haar het hoofd van de jongen te vervangen door het hoofd van het eerste levende wezen die zijn volgelingen in noordelijke richting zouden tegenkomen. In dit geval was het een olifant. Shiva zegende daarna Ganesha. Voortaan zouden alle geschriften en goede werken beginnen met zijn naam. Daarom vinden we de woorden “Shrí Ganesháyanamah” (ode aan Ganesha) aan het begin van elke goede daad.

Posted in Artikelen, Hindoestaanse Feestdagen | Leave a comment

SHRI KRISHNA JANMASHTMI

SHRÍ KRISHNA-JANMÁSHTMÍ

Een van de fundamentele leringen van het hindoeïsme is het geloof in een onpersoonlijke Godheid (Brahman) als het eeuwige en aldoordringende Goddelijke, dat zich als een persoonlijke God(Íshvar) manifesteert en dan in vele gedaanten onder vele namen kan worden vereerd. Het hindoeïsme kent een aantal van deze avatár’s (goddelijke incarnaties) waarvan Shrí Krishna de meest vereerde is. Hij is de goddelijke held van het Mahábhárata en de goddelijke onderrichter van de onsterfelijke Bhagavad Gítá. Zijn leven wordt beschreven in de Bhágavat-Purán, welke wordt beschouwd als de belangrijkste van de 18 Puráns (historische en mythologische geschriften). Shrí Krishna heeft geleefd aan het eind van de Dvápar-Yug (3e tijdperk) en aan het begin van de Kali-Yug (4e tijdperk,welke in het jaar 5102 v. C. een aanvang nam en tot heden voorduurt). Hij incarneerde te middernacht van de 8e dag (ashtmí) van de donkere maandhelft(Krishna-paksh) van de maandbhádon (aug/sep) in de gevangenis van Mathurá, waar zijn vader Vasudev en zijn moeder Devkí door zijn mámá(moeders broer) Kans waren opgesloten.

In de Bhágavat-Purán wordt dit op dichterlijke wijze beschreven: “Midden in de donkere nacht werd de stralende en allesdoordringende Bhagaván (de Verhevene) geboren, zoals de maan in het Oosten opkomt. Hij vertoonde zich aan Vasudev en Devkí in Zijn Goddelijke gedaante, vierarmig met kinkhoorn, knots, werpschijf en lotus(shankha, gadá, cakra aur padma) in Zijn handen, donker van huidskleur als een donderwolk met edelstenen versierd, in een geel gewaad gehuld, getooid met diadeem en oorhangers van lazuursteen, die met hun schittering Zijn krullende haren omlijstten. En zij erkenden Hem als het Parabrahman(het Opperste Wezen) en aanbaden Hem. Na in Zijn goddelijke gedaante zijn ouders toegesproken en hun geloof in Hem versterkt te hebben, veranderde Hij in een gewoon hulpbehoevend pasgeboren kind, dat zijn nooddruft door schreien bekend maakt….”.

De incarnatiedag van Shrí Krishna wordt in mandir’s groots gevierd, waarbij Shrí Krishna in een wieg wordt gelegd (palná jhuláná) en er sohar’s(geboorteliederen) gezongen worden.Onder het luide klinken van de bel, kinkhoorn, gong en andere instrumenten wordt de “geboorte” aangekondigd.

Posted in Artikelen, Hindoestaanse Feestdagen | Leave a comment